Báo chí nói về Kaypay

‘Mua trước trả sau sẽ phổ biến với người dùng Việt trong 3 năm tới’


KMS Officially Launches Kaypay


Kaypay – Ứng dụng mua trước trả sau tại Việt Nam


KMS chính thức ra mắt Kaypay


KMS officially launches Kaypay


Kaypay – Ứng dụng mua trước trả sau tại Việt Nam