Chính sách & điều khoản

Kaypay có quyền yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác bao gồm:

 • Thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, ngày/tháng/năm sinh, email, số điện thoại), địa chỉ liên lạc, địa chỉ giao hàng)
 • CMND/CCCD hợp lệ của người sử dụng
 • Thông tin thanh toán (tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thẻ thanh toán)
 • Camera sử dụng cho mục đích định danh khách hàng
 • Những thông tin khác liên quan đến việc cung cấp khoản hạn mức thanh toán chậm cho khách hàng (nếu có).

Khách hàng đồng ý không cung cấp cho Kaypay bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và Khách hàng đồng ý sẽ thông báo cho Kaypay về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Kaypay bảo lưu quyền theo quyết định riêng của Kaypay được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được Khách hàng cung cấp.

Khách hàng tự bảo mật các thông tin này. Kaypay sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mật khẩu hoặc thông tin bị thay đổi do người dùng tiết lộ, hoặc cho nhiều người cùng sử dụng chung mà không đảm bảo bảo mật.

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Khách hàng với mục đích:
– Để cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng;
– Để khi Khách hàng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa Khách hàng với chúng tôi, hoặc khi Khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
– Để khi Khách hàng cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;
– Để thực hiện các nghĩa vụ của Kaypay đối với bất kỳ đơn hàng nào đã ký kết với Khách hàng; để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng đối với các hàng hóa nhất định và thông báo cho Khách hàng về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
– Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng Dịch vụ của Bạn theo Điều khoản sử dụng này để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng;
– Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán của Khách hàng;
– Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu;
– Để cung cấp về các khuyến mãi sản phẩm mới, khuyến mãi đặc biệt hoặc các thông tin khác mà chúng tôi cho rằng Khách hàng sẽ thấy cần thiết hoặc thích thú;
– Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên lạc với Khách hàng vì mục đích nghiên cứu thị trường hoặc các trường hợp đặc biệt khác nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ đến Khách hàng;
– Và một số trường hợp tương tự khác.

Ngoài ra, Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin trong trường hợp cần thiết cho các cơ quan đơn vị sau:
– Nhà bán hàng mà người dùng đã mua hàng;
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng;
– Cho các đơn vị tư vấn, nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khá hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho website/Ứng dụng Kaypay hoặc cho hoạt động kinh doanh khác của Kaypay;
– Các nhân sự của Kaypay, những người cần có thông tin để thực hiện Dịch vụ;
Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của Kaypay.

Nếu Khách hàng không đồng ý cho Kaypay sử dụng Thông tin Cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ Mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Kaypay qua các thông tin liên hệ hỗ trợ trên website. Nếu Khách hàng không thông báo, Bạn đồng ý rằng Kaypay có thể sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của Khách hàng theo quy định tại Điều này.

Kaypay sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân Khách hàng tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác hoặc khi khách hàng xóa tài khoản trên ứng dụng Kaypay hoặc gửi yêu cầu hủy bỏ tới chúng tôi gửi email đến địa chỉ [email protected]. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, Kaypay có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.

Công ty TNHH KAYPAY VIỆT NAM

Địa chỉ:

Tầng 5, tòa nhà Trung Tâm Văn Hóa Đa Năng, 62 Trần Quang Khải,

Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Nếu khách hàng muốn cập nhật, sửa chữa thông tin cá nhân hoặc khiếu nại khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích,  khách hàng có thể gửi email khiếu nại đến [email protected] để khiếu nại và cung cấp thông tin liên quan tới vụ việc cho chúng tôi.

Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được thông báo.

Kaypay cam kết bảo mật Thông tin cá nhân của Người Dùng, và thông tin giao dịch, cũng như khi thanh toán trực tuyến trên  Ứng dụng của chúng tôi  theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi phù hợp quy định pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi sẽ không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Người Dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ Người Dùng, trừ các trường hợp thuộc Phạm vi sử dụng thông tin đã nêu trong Chính sách bảo mật này.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Kaypay sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời.

Kaypay yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng, sử dụng dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Kaypay không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người Dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Nếu bất kỳ nội dung nào trong Chính sách bảo mật này, cũng như thông báo và khuyến cáo về sau, không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được, thì nội dung  khoản đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những nội dung còn lại, và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các nội dung còn lại.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 01/06/2022.

Kaypay là nền tảng bán lẻ trực tuyến để bán hàng và phân phối các hàng hoá, sản phẩm  từ các thương hiệu chính hãng, (Sau đây còn gọi là “Nhà bán hàng”) đến Người mua (Sau đây còn gọi là “Khách hàng”, “Bạn”) và có ưu đãi thanh toán cho Khách hàng. Theo đó, Kaypay đăng tải thông tin hàng hóa, sản phẩm trên Website/Ứng dụng Kaypay để Người mua lựa chọn hàng hóa, thanh toán, nhận hàng và tận hưởng các ưu đãi thanh toán mua hàng.

Website/Ứng dụng Kaypay và các tài liệu liên quan khác đều thuộc sở hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH Kaypay Việt Nam, và được tiếp cận bởi “Khách hàng” theo các Điều khoản như được mô tả dưới đây (“Chính sách và Điều khoản sử dụng”).

Sau đây là các điều khoản của Thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng và Công ty TNHH Kaypay Việt Nam (Sau đây còn gọi là “Kaypay”). Bằng cách truy cập, lướt web hoặc sử dụng trang web này và các ứng dụng liên quan, Bạn thừa nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này và sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu Bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện, Bạn sẽ không thể truy cập trang web, hoặc sử dụng nội dung hoặc bất kỳ sản phẩm được cung cấp bởi Kaypay, Kaypay có thể sửa đổi các Chính sách và Điều khoản sử dụng và bất kỳ thông tin nào khác trong trang web/ ứng dụng này hoặc các sản phẩm liên quan vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo đến Khách hàng bằng cách cập nhật bài đăng, chỉnh sửa nội dung hoặc Kaypay cũng có thể cải tiến hoặc thay đổi sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được mô tả trong trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần Khách hàng đồng ý trước, trừ các giao dịch đã được thực hiện trước ngày thay đổi.

Danh mục Hàng hóa và Giá bán hàng hóa được thể hiện trên Website/Ứng dụng Kaypay để Khách hàng xem và lựa chọn mua sắm.

Các đơn hàng được mua trên Ứng dụng Kaypay và thanh toán qua Kaypay sẽ được Kaypay xác nhận giao dịch và với tư cách Nhà phân phối của Nhà bán hàng, Kaypay thoả thuận và chỉ định Nhà bán hàng xử lý và thực hiện giao hàng trực tiếp đến Khách hàng theo chính sách vận chuyển và thời gian giao hàng dự kiến của mỗi Nhà bán hàng.

Nếu có bất kỳ thắc mắc về chính sách vận chuyển hay tình trạng của đơn hàng, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng của Kaypay qua  Fanpage, Email: [email protected] hoặc hotline CSKH 089.878.0822, chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý Khách hàng kết nối với Nhà bán hàng một cách sớm nhất. Kaypay khuyến khích quý khách liên hệ trực tiếp với Nhà bán hàng theo thông tin liên hệ trên Website/ứng dụng của Nhà bán hàng khi có bất kỳ thắc mắc liên quan đến chính sách vận chuyển hay tình trạng của đơn hàng.

Vì Kaypay là Nhà phân phối hàng hoá nên mọi chính sách bảo hành của hàng hóa sẽ thực hiện theo và giới hạn trong phạm vi chính sách bảo hành của Nhà bán hàng. Trước khi đi đến quyết định mua hàng, Khách hàng vui lòng tham khảo thật kỹ chính sách bảo hành này của Nhà bán hàng, chính sách bảo hành của Nhà bán hàng cũng là chính sách bảo hành của Kaypay áp dụng cho Khách hàng. Kaypay khuyến khích Khách hàng trao đổi trực tiếp với Nhà bán hàng khi có phát sinh nhu cầu bảo hành theo thông tin liên hệ trên Website/Ứng dụng của Nhà bán hàng để được hỗ trợ sớm nhất.

Kaypay không có trách nhiệm bảo hành cho các hàng hóa không phải do Kaypay phân phối hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hành.

Khi có bất kỳ sự cố nào với hàng hóa nằm trong điều kiện bảo hành của Kaypay và Nhà bán hàng, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Kaypay Fanpage, email: [email protected] hoặc hotline CSKH 089.878.0822, chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng kết nối với Nhà bán hàng một cách sớm nhất để thực hiện bảo hành hàng hoá cho Khách hàng.

Vì Kaypay là Nhà phân phối nên các Chính sách kiểm hàng, đổi, hoàn trả hàng hóa đều sẽ thực hiện theo và giới hạn trong phạm vi chính sách của Nhà bán hàng. Khách hàng vui lòng tham khảo kỹ chính sách kiểm hàng, đổi, hoàn trả của Nhà bán hàng, đặc biệt là thời hạn đổi, hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, chi phí cho việc trả hàng này, vì đây cũng là chính sách kiểm hàng, đổi, hoàn trả hàng hóa của Kaypay áp dụng cho Khách hàng.

Kaypay sẽ không chịu trách nhiệm đổi, trả hàng hóa nếu Khách hàng không tuân thủ các quy định của Chính sách đổi trả hàng hoá của Kaypay và của Nhà bán hàng khi mua hàng qua Ứng dụng Kaypay.

Khi có phát sinh nhu cầu đổi, trả hàng hóa theo Khách hàng vui lòng liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng của Kaypay qua Fanpage, Email: [email protected], hoặc qua đường dây CSKH: 089.878.0822. Để quá trình đổi, trả hàng hóa diễn ra nhanh hơn, Kaypay khuyến khích Khách hàng liên hệ trực tiếp với Nhà bán hàng theo thông tin liên hệ trên Website/Ứng dụng của Nhà bán hàng.

Khi yêu cầu trả hàng của Khách hàng đã được chấp thuận bởi Nhà bán hàng theo chính sách được công bố trên website của Nhà bán hàng, Kaypay sẽ tiến hành hủy đơn hàng trên hệ thống và hoàn tiền cho khách hàng.

– Trường hợp hủy đơn hàng nhưng chưa phát sinh phí vận chuyển, Kaypay sẽ hoàn trả tiền hàng và toàn bộ phần phí vận chuyển cho khách hàng.

– Trường hợp hủy đơn hàng và đã phát sinh phí vận chuyển, Kaypay sẽ chỉ hoàn trả tiền hàng không bao gồm tiền phí vận chuyển cho khách hàng.

Kaypay sẽ hoàn tiền cho khách hàng thông qua phương thức mà khách hàng đã thanh toán với Kaypay:

 • Ví và ATM nội địa trong vòng 7-9 ngày làm việc.
 • Thẻ Visa/Master: Theo quy định của tổ chức thẻ quốc tế Visa/ MasterCard, Amex, JCB: thời gian tối đa mà bạn nhận lại được hạn mức (đối với thẻ tín dụng) hoặc ghi có tài khoản (đối với thẻ ghi nợ) là 30 ngày. Theo kinh nghiệm thực tế, tùy theo từng Ngân hàng mà bạn có thể sẽ nhận được khoản tiền hoàn lại sớm hơn, trong vòng 5- 10 ngày.
Khách hàng thanh toán các Đơn hàng mua từ Kaypay theo hình thức “Thanh toán với Kaypay”. Kaypay cam kết việc thanh toán qua Kaypay đảm bảo an toàn, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc lỗi xuất phát từ Khách hàng. Khách hàng sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông tin thanh toán trước khi tiến hành thanh toán và chịu trách nhiệm về hành vi này. Các hình thức thanh toán được Kaypay chấp thuận:
 1. Khách hàng có quyền lựa chọn thanh toán toàn bộ giá trị Đơn hàng ngay tại thời điểm thanh toán; hoặc
 2. Khách hàng có quyền lựa chọn thanh toán thành 04 đợt trong vòng 6 tuần, mỗi đợt thanh toán tối thiểu là 25% giá trị đơn hàng. Trường hợp Khách hàng không thanh toán đúng thời hạn của từng đợt thanh toán, thì tài khoản của Khách hàng sẽ bị tạm dừng và Khách hàng không thể tiếp tục đặt mua đơn hàng mới cho đến khi Khách hàng thanh toán đủ của khoản tiền đến hạn. Khách hàng không phải chịu bất kỳ khoản phí nào khi lựa chọn phương thức Thanh toán với Kaypay.
Kaypay hoàn toàn không áp dụng bất kỳ khoản phí dịch vụ hay phụ phí nào liên quan đến lựa chọn thanh toán chậm, trong trường hợp khách hàng thanh toán đúng kỳ hạn.
Nếu quý khách nhận được bất kỳ yêu cầu nào về việc thanh toán phí dịch vụ hay khoản phụ phí của Kaypay, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán và liên hệ ngay với bộ phận CSKH của Kaypay để được hướng dẫn.
Đối với trường hợp khách hàng trễ thanh toán khoản trả chậm, Kaypay sẽ tính phí phạt ở mức 0.75% giá trị đơn hàng cho mỗi tuần (7 ngày) trễ hạn thanh toán. Tuy nhiên, tổng phí phạt sẽ được giới hạn không quá 20% khoản quá hạn trong mọi trường hợp. Phí phạt sẽ được cộng dồn vào kỳ thanh toán quá hạn gần nhất của đơn hàng. Kaypay sẽ không tính phí phạt trong trường hợp khách hàng hoàn tất thanh toán trong 24h đầu tiên khi đơn hàng có khoản quá hạn thanh toán. Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2023 và áp dụng cho các đơn hàng phát sinh từ ngày 01/04/2023.

Bạn đồng ý và hiểu rằng Website/ứng dụng Kaypay này và nội dung dành cho công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Bằng cách này, Bạn tuyên bố rằng Bạn từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự để ký hợp đồng. Bạn hiểu rằng Website/Ứng dụng này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân riêng lẻ.

Trong phạm vi mà Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin để sử dụng Website/Ứng dụng Kaypay, Bạn hiểu và cam kết rằng Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Kaypay không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Theo đây, Bạn đồng ý cấp cho Kaypay quyền sử dụng và lưu trữ thông tin của Bạn theo chính sách bảo mật của Kaypay.

Khi sử dụng Website/Ứng dụng Kaypay, Bạn phải đăng ký Tên Thành viên, Mật khẩu, Email, số điện thoại và một số thông tin cá nhân trước khi sử dụng. Các thông tin này phải chính xác, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Bạn.

Khi muốn thay đổi về thông tin đã đăng ký, Bạn có thể gửi email đến địa chỉ [email protected]

Trong phạm vi mà Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin để sử dụng Website/Ứng dụng Kaypay, Bạn hiểu và cam kết rằng Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Kaypay không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Theo đây, Bạn đồng ý cấp cho Kaypay quyền sử dụng và lưu trữ thông tin của Bạn theo chính sách bảo mật của Kaypay.

Khi sử dụng Website/Ứng dụng Kaypay, Bạn phải đăng ký Tên Thành viên, Mật khẩu, Email, số điện thoại và một số thông tin cá nhân trước khi sử dụng. Các thông tin này phải chính xác, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Bạn.

Khi muốn thay đổi về thông tin đã đăng ký, Bạn có thể gửi email đến địa chỉ [email protected]

Chúng tôi sẽ không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Người Dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ Người Dùng, trừ các trường hợp thuộc Phạm vi sử dụng thông tin đã nêu trong Chính sách bảo mật này.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Kaypay sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời.

Kaypay yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng, sử dụng dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Kaypay không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người Dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Bạn tự bảo mật Tên thành viên và Mật khẩu. Kaypay sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mật khẩu bị thay đổi do Bạn tiết lộ, hoặc cho nhiều người cùng sử dụng chung hoặc đặt hàng hộ cho người khác nhằm mục đích trục lợi.

Website/Ứng dụng Kaypay hiện được thiết kế để cung cấp cho Bạn một hoặc kết hợp các yếu tố sau: trải nghiệm mua sắm, mua hàng được ưu đãi thanh toán vào từng thời điểm cụ thể và các dịch vụ khác do Kaypay phát triển tùy từng thời điểm.

Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ chỉ sử dụng Website/Ứng dụng cho mục đích nêu trên và tuân theo các Chính sách và Điều khoản Sử dụng cũng như bất kỳ thỏa thuận nào Bạn đã ký với Kaypay. Bạn sẽ sử dụng Website/Ứng dụng và bất kỳ thông tin nào có sẵn theo tất cả các luật và quy định hiện hành.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 01/06/2022.

Bạn đồng ý và cam kết:

 • Không bán lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc dịch vụ của Website/ứng dụng Kaypay, mạo danh người khác để mở tài khoản và thực hiện các giao dịch.
 • Không truy cập Website/ứng dụng Kaypay theo cách trái phép hoặc sử dụng thông tin đăng nhập của người khác.
 • Không mua bán, trao đổi, chuyển nhượng tài khoản Kaypay; không thực hiện hành vi mua hoặc nhờ mua hộ để trục lợi cá nhân.
 • Không sử dụng phần mềm độc hại bên thứ 3 để can thiệp, trục lợi trái phép trên Website/ứng dụng Kaypay
 • Không tải lên, truyền, gửi email, sử dụng những từ ngữ thù địch; xúc phạm; phân biệt chủng tộc; khiêu dâm; kích động, gây rối trật tự, quốc phòng an ninh; đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; chứa phần mềm độc hại.
 • Không sử dụng Website/ứng dụng Kaypay cho bất kỳ mục đích nào bị cấm theo pháp luật hiện hành.

Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ chỉ sử dụng Website/Ứng dụng cho mục đích nêu trên và tuân theo các Chính sách và Điều khoản Sử dụng cũng như bất kỳ thỏa thuận nào Bạn đã ký với Kaypay. Bạn sẽ sử dụng Website/Ứng dụng và bất kỳ thông tin nào có sẵn theo tất cả các luật và quy định hiện hành.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 01/06/2022.

Khách hàng sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà Kaypay cung cấp để Khách hàng sử dụng Website/Ứng dụng Kaypay; và Khách hàng đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện bằng Tài khoản Khách hàng trừ khi Khách hàng thông báo ngay cho Kaypay về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu và/hoặc Tài khoản Khách hàng. Bạn sẽ đăng xuất mỗi lần vào cuối thời điểm sử dụng và Kaypay sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc tổn thất nào do Bạn không tuân thủ các yêu cầu của Điều khoản này.

Khách hàng đồng ý cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Kaypay và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của đó một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm. 

Khách hàng cam đoan thanh toán đơn hàng đúng thời hạn theo quy định trên Website/Ứng dụng Kaypay. Trong trường hợp Khách hàng cố ý thanh toán không đúng hạn hơn 90 ngày, Kaypay sẽ xem xét áp dụng các hình thức xử phạt như sau:
– Chia sẻ thông tin khách hàng và hành vi cố tình vi phạm thời hạn thanh toán đến tổ chức lưu giữ thông tin lịch sử tín dụng. Điều này có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động liên quan đến tín dụng của khách hàng trong tương lai.
– Chấm dứt hoạt động tài khoản của khách hàng trên Website/ Ứng dụng Kaypay.
– Trình báo với cơ quan chức năng trong trường hợp phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, có khả năng dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Bạn đồng ý và hiểu rằng:

Nội dung của Website/Ứng dụng Kaypay bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, biểu tượng, thiết kế, cơ sở dữ liệu, cách sắp xếp cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng, định dạng phản hồi, phần mềm, âm thanh, hình ảnh. Tất cả tài sản trí tuệ ứng dụng cũng như nội dung và chức năng của nó sẽ chỉ thuộc về Kaypay hoặc người cấp phép của Kaypay.

Bạn không có quyền tạo bất kỳ bản sao nào của toàn bộ hoặc một phần của Ứng dụng này hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

Kaypay rất coi trọng các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Nếu Bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan vi phạm bản quyền, vui lòng báo cáo đầy đủ và chính xác qua email [email protected]

Mặc dù đã nỗ lực hết sức để thực hiện Dịch vụ, Kaypay không cam kết theo bất kỳ hình thức nào rằng:
– Website/Ứng dụng sẽ luôn có sẵn và luôn hoạt động ổn định không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc vận hành kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác; Kaypay không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, bị lỗi chuyển giao, thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh từ các vấn đề như vậy.
– Tính toàn vẹn của thông tin trên Website/Ứng dụng hoặc thông tin Bạn tải lên sẽ được duy trì.
Kaypay có quyền xóa hoặc lấy lại chức năng ưu đãi thanh toán của bất kỳ tài khoản nào nếu có dấu hiệu mua bán, trao đổi, sử dụng chung tài khoản Kaypay nhằm mục đích trục lợi hoặc khi (tạm thời) không có đủ dữ liệu về khách hàng để đánh giá tín nhiệm.
Kaypay có quyền xóa bất kỳ nội dung nào được đăng trên Website/Ứng dụng Kaypay và không chịu trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh đối với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với hành vi đó của Kaypay.
Ứng dụng có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Kaypay sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với nội dung của các trang web của bên thứ ba này. Kaypay không xác nhận nội dung cũng như không kiểm tra tính chính xác hoặc đúng đắn của thông tin trên các ứng dụng của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.
Kaypay là nền tảng bán lẻ trực tuyến giúp Bạn có trải nghiệm mua sắm tốt hơn, không phải một tổ chức tài chính tín dụng. Do đó khi thực hiện bất kỳ quyết định mua sắm nào trên Kaypay, Bạn đảm bảo nhận thức hoàn toàn về tình hình tài chính cá nhân và chịu trách nhiệm thanh toán các khoản trả chậm cũng như phí trả chậm phát sinh (nếu có).

Kaypay hoàn toàn KHÔNG áp dụng bất kỳ khoản phí dịch vụ hay phụ phí nào liên quan đến lựa chọn thanh toán chậm, trong trường hợp khách hàng thanh toán đúng kỳ hạn.
Nếu quý khách nhận được bất kỳ yêu cầu nào về việc thanh toán phí dịch vụ hay khoản phụ phí của Kaypay, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán và liên hệ ngay với bộ phận CSKH của Kaypay để được hướng dẫn.
Đối với trường hợp khách hàng trễ thanh toán khoản trả chậm, Kaypay sẽ tính phí phạt ở mức 0.75% giá trị đơn hàng cho mỗi tuần (7 ngày) trễ hạn thanh toán. Tuy nhiên, tổng phí phạt sẽ được giới hạn không quá 20% khoản quá hạn thanh toán trong mọi trường hợp. Phí phạt sẽ được cộng dồn vào kỳ thanh toán quá hạn gần nhất của đơn hàng. Kaypay sẽ không tính phí phạt trong trường hợp khách hàng hoàn tất thanh toán trong 24h đầu tiên khi đơn hàng có khoản quá hạn thanh toán. Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2023 và áp dụng cho các đơn hàng phát sinh từ ngày 01/04/2023.

Xóa tài khoản: Khi Bạn xóa tài khoản, chúng tôi cam kết không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của Bạn. Chỉ khi Bạn đã hoàn tất thanh toán các khoản phải thanh toán cho Kaypay trên Website/Ứng dụng thì tài khoản mới được xóa.

Chấm dứt: Kaypay có quyền chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào Ứng dụng bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình. Nếu Kaypay, theo đánh giá hợp lý và công bằng của mình, xác định rằng Bạn đã vi phạm bất kỳ các  Chính sách và Điều khoản Sử dụng này.

Điều chỉnh: Kaypay bảo lưu quyền được điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi Chính sách và Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến việc mua hàng hóa trên Website/Ứng dụng Kaypay tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước nếu Kaypay cho là phù hợp (bao gồm cả việc bổ sung hoặc xoá bỏ bất kỳ điều khoản nào). Những điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi đối với Chính sách và Điều khoản Sử dụng này  sẽ có hiệu lực ngay khi đăng phiên bản cập nhật tại Website/Ứng dụng Kaypay. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Chính sách Điều khoản Sử dụng, việc tiếp tục sử dụng các tính năng mua sắm trên Website/Ứng dụng Kaypay sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là Bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ có giá trị như việc Bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

Luật áp dụng: Các Điều khoản sử dụng này được điều khiển bởi luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bạn đồng ý hoàn toàn với quyền tài phán và địa điểm duy nhất của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng này.

Nếu bất kỳ nội dung nào trong Chính sách và Điều khoản sử dụng này, cũng như thông báo và khuyến cáo về sau, không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được, thì nội dung đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những nội dung còn lại, và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các nội dung còn lại.

Scroll to Top